فصل NO

The silence depressed me. It wasn't the silence of silence. It was my own silence. ~Sylvia Plath, The Bell Jar

.

.

.

وقتی بیشتر از همیشه به کسی احتیاج داری..همه ناپدید می شن. 

شایدم ظاهرا هستن ولی دیده نمی شن.. 

نمیشه ام انتظار دیگه ای داشت. 

اگه فکر می کردن که داری، حتما بودن. 

اگه داشتی حتما می گفتی!  

اصلا مگه حرفای سکوت شنیدن داره؟

.

یه وقتی بودم. یه دوست خوب. کسی که گوش می کرد.  

کسی که بود وقتی کسی به بودن یه نفر احتیاج داشت. 

اون موقع نمی فهمیدم چطور کسی می تونه  

به کسی فقط برای درد دل اجتیاج داشته باشه.. 

و بعد.. 

حالا می فهمم. 

برای همینم  حالا بهتر می تونم قبولش کنم.  

ولی هنوزم نمی تونم بگم. 

چون وقتی که به کسی احتیاج داری...  

.

.

 

+نوشته شده در سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1387ساعت10:29 ق.ظتوسط منصوره |