فصل NO

The silence depressed me. It wasn't the silence of silence. It was my own silence. ~Sylvia Plath, The Bell Jar

 

 

                           Moni Gallery     

آدم متفاوتی شده بودم، در دنیای متفاوتی زندگی می کردم که همه چیز جدید و روشن بود، اما همه قضاوت های عادیم ترکم کردند. انگار که ذهنم کاملا خشک شده بود و ذهن جدیدی داشتم، زیبا و زلال اما ناآشنا و سخت برای از پس برآمدن . تمام واقعیت های معمولی قدیمی بی مصرف [از بین] رفته بودند... 

 

 

                                                                                     ـIris Murdoch 

 

.

+نوشته شده در یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1387ساعت12:13 ق.ظتوسط منصوره | نظرات (3)

نظرات (3) نظرات (3)