فصل NO

The silence depressed me. It wasn't the silence of silence. It was my own silence. ~Sylvia Plath, The Bell Jar

                           

                              [ Lady of Shalott ]    

                                        John Waterhouse 

.

.

.

چه می‌گویی؟

صدایت در این هیاهو گم شده..

نمی شنوم

صدایت را زندگی..

.

.

بلندتر بگو..

.

.

.

فریاد بزن.....

.

.

.

+نوشته شده در شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1387ساعت10:50 ب.ظتوسط منصوره | نظرات (19)

نظرات (19) نظرات (19)