فصل NO

The silence depressed me. It wasn't the silence of silence. It was my own silence. ~Sylvia Plath, The Bell Jar

.

.

.

شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند فرشته پری به شاعر داد و شاعر شعری به فرشته شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت و شعرهایش بوی آسمان گرفت فرشته شعر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت .خدا گفت دیگر تمام شد دیگر زندگی برای هر دویتان دشوار میشود زیرا شاعری که بوی آسمان بشنود زمین برایش کوچک است و فرشته ای که مزه عشق را بچشد آسمان برایش کوچک میشود

.

.

+نوشته شده در یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1387ساعت05:20 ب.ظتوسط منصوره | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)